KALİBRASYON HİZMETLERİ

Kalibrasyon, belirli koşullar altında referans sistemler ve ölçüm standartları kullanarak bir ölçüm cihazının gösterdiği değerin gerçek değerinden sapmasını belirlemek, ölçüm cihazının doğruluğunu ölçmek ve belgelendirmek (Kalibrasyon Sertifikası) için yapılan işlemlerin bütünüdür.