UMS İstanbul Kalibrasyon Laboratuvarı, Kalibrasyon Firması

UMS İstanbul Kalibrasyon Laboratuvarı 1997'de kurulmuş akredite bir kalibrasyon laboratuvarıdır. UMS İstanbul Kalibrasyon Laboratuvarı, kalibrasyon firmaları arasında güvenilirliği ve tecrübesi ile ön plana çıkmış bir kalibrasyon firmasıdır. UMS İstanbul Kalibrasyon Laboratuvarı bünyesinde sıcaklık ve nem kalibrasyonu, hacim kalibrasyonu, boyut kalibrasyonu, elektrik kalibrasyonu, tork kalibrasyonu, kütle kalibrasyonu, terazi kalibrasyonu, kuvvet kalibrasyonu, basınç kalibrasyonu ve sertlik kalibrasyonu yapılmaktadır. Kalibrasyon firmamız, hizmet verdiği kalibrasyon konularını müşterilerimizden gelen talepleri dikkate alarak geliştirmektedir.

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon, belirli koşullar altında referans sistemler ve ölçüm standartları kullanarak bir ölçüm cihazının gösterdiği değerin gerçek değerinden sapmasını belirlemek, ölçüm cihazının doğruluğunu ölçmek ve belgelendirmek (Kalibrasyon Sertifikası) için yapılan işlemlerin bütünüdür.

Kalibrasyon Sertifikası Nedir?

Ölçüm cihazları üretildiği andan itibaren belirli bir hata payına sahiptir. Hata payının toleranslar içerisinde olup olmadığını tespit etmek için ölçüm cihazlarının belirli aralıklarla kalibrasyon laboratuvarlarında kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyon laboratuvarlarında kalibrasyonu yapılan ölçüm cihazlarının ölçüm sonuçlarını belgelendirmek için oluşturulan evrağa kalibrasyon sertifikası denir.

Sıcaklık Kalibrasyon Banyosu Nedir?

Sıcaklık Kalibrasyon Banyoları direnç termometreleri, termokupllar gibi sıcaklık sensörlerinin daha hassas kalibrasyonunu sağlamak için bir sıvının ısıtılmasını veya soğutulmasını sağlayan sabit sıcaklık kaynaklarıdır. Kalibrasyon için ölçülecek sıcaklığa bağlı olarak sıcaklık kalibrasyon banyoları ya su ile ya da belirli yağ türleri ile doldurulur. Daha yüksek bir sıcaklık homejenliği ve stabilitesi ile en düşük kalibrasyon belirsizliklerini elde edebilmek için uzmanlar kuru blok kalibratörler yerine sıcaklık kalibrasyon banyolarını önermektedir. Kalibrasyon banyoları ya portatif aletler şeklinde ya da büyük, kalıcı olarak laboratuvara kurulmuş olabilir.